سفارش تبلیغ
صبا ویژن
عمل کننده بی بصیرت، مانند رونده در بیراهه است . هر چه تندتر رود، ازمقصد دورتر شود . [امام صادق علیه السلام]
 
پنج شنبه 95 مهر 29 , ساعت 12:3 صبح

 

دیوبندیه در پاکستان

دیوبندیه

با استقلال پاکستان از هند در سال 1947 مسلمانان از هند به پاکستان مهاجرت کردند.

بیشتر مهاجران سنی مذهب و متعلق به مکتب دیوبندیه بودند.

برخی از مدارس مانند مدرسه دارالعلم در کلکته هند نیز به کورنگی پاکستان انتقال یافت.

در سال 1977 ژنرال ضیاءالحق با کودتا علیه ذوالفقار علی بوتو به قدرت رسید و پاکستان شاهد اوج روابط دولتش با عربستان سعودی بود.

ضیاءالحق در دوره ده ساله حکومت خود بیست و هفت بار از عربستان دیدن کرد و عربستان سعودی نیز فعالیت های تبلیغی مذهبی خود را در این دوره به بالاترین حد خود رساند و از مدارس علمیه و احزاب هوادار وهابیت نظیر مکتب دیوبندی حمایت مالی کرد.

ژنرال ضیاءالحق به تقلید از مدل عربستان سعودی به اسلامیزه کردن پاکستان همت گماشت و زمینه تأسیس هزاران مدرسه مذهبی را در کشورش فراهم کرد.

به طوری که در سال 1971 فقط 900 مدرسه علمیه در پاکستان وجود داشت، اما در پایان رژیم ضیاءالحق در سال 1988 آمار غیر رسمی مدرسه ها که عمدتا به دیوبندیان تعلق داشت بین هشت تا بیست و پنچ هزار مدرسه متغیر بود و در این مدرسه ها بیش از نیم میلیون طلبه تحصیل می کردند.

در حال حاضر حدود سی هزار مدرسه مذهبی در پاکستان به ثبت رسیده که حدود دوازده هزار مدرسه گرایش های افراط گرایانه دارند.

در دوره جهاد در افغانستان دروس جهادی و آموزش های نظامی و سلاح بخش وسیعی از دروس این مدارس را تشکیل می داد.

در سال های اخیر سیلی از پیکار جویان آسیای مرکزی برای تحصیل در شبکه عظیم مدارس دینی دیوبندی به پاکستان سرازیر شده اند...

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ