سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و به کسى که از او مشکلى را پرسید فرمود : ] براى دانستن بپرس نه براى آزار دادن که نادان آموزنده همانند داناست و داناى برون از راه انصاف ، همانند نادان پر چون و چراست . [نهج البلاغه]
 
سه شنبه 91 بهمن 17 , ساعت 9:49 عصر

 

Sohrevardi

 is one of the most popular scientists in Islam

He discovered new rules in Islamic philosophy in his age

I have never found any statement tells that it"s forbedden for poor people who live in villages to learn the science" Sohrevardi says

but it"s long time that America has made scientefic sanctions against Iran

and much different other kinds of sanctions 

as the last sentence i say

Iranian people will never give up; nobody has right to forbid others from learning

as Sohrevardi saidلیست کل یادداشت های این وبلاگ